• Sửa chữa, thay thế và lắp đặt các cấu kiện, thiết bị trong lĩnh vực Hàng hải, Dầu khí, Năng lượng, Hóa chất và các ngành công nghiệp khác.
  • Bảo dưỡng các nhà máy: Nhiệt điện, Lọc dầu, Đạm, Hóa chất...