• Đào tạo nâng cao tay nghề thợ hàn.
  • Đánh giá cấp chứng chỉ thợ hàn.
  • Tư vấn, đánh giá, thiết lập quy trình hàn theo tiêu chuẩn quốc tế như: ASME, AWS, API, EN, DOT…
  • Tư vấn, giám sát chất lượng hàn.
  • Xử lý nhiệt mối hàn trước và sau khi hàn.

Phateco cam kết thực hiện chương trình đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn theo tiêu chuẩn ISO 17024:2012:

- Đảm bảo tính khách quan

- Công bằng

- Không xung đột lợi ích tiềm ẩn

 

  Phateco chứng nhận thợ hàn theo các tiêu chuẩn: 

        ASME 

        AWS D1.1, D1.2, D1.5, D1.6, D1.9

        EN 287 (EN9606)

        ...

Và các tiêu chuẩn do khách hàng yêu cầu

 Các tài liệu liên quan đến quá trình chứng nhận được công khai theo đường Link dưới đây:

Nguyên tắc nghề nghiệp

 

 files/TAI LIEU CONG KHAI QUA TRINH CHUNG NHAN-PCNH/Nguyen_tac_nghe_nghiep_.pdf

      

Quy trình chứng nhận

 

files/TAI LIEU CONG KHAI QUA TRINH CHUNG NHAN-PCNH/QT_cap_duy_tri_tai_chung_nhan_mo_rong_thu_hep_pham_vi_chung_nhan_tho_han.pdf

Phiếu đăng ký đánh giá, chứng nhận tay nghề thợ hàn

 files/TAI LIEU CONG KHAI QUA TRINH CHUNG NHAN-PCNH/Phieu_dang_ky.pdf

Quy trình xử lý phàn nàn và đo lường sự hài lòng khách hàng- PTC.QMS.P11

 files/TAI LIEU CONG KHAI QUA TRINH CHUNG NHAN-PCNH/PTC_QMS_P11-_Quy_trinh_xu_ly_su_phan_nan_cua_KH_Rev_9-2018.pdf