Tầm nhìn:

 

Trở thành thương hiệu uy tín, có sự khác biệt nổi trội với vị thế cạnh tranh đứng đầu trong ngành dịch vụ kĩ thuật, nhờ vào các năng lực cốt lõi là nguồn nhân lực, sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.

 

Sứ mệnh:

 

Mang lại giá trị cao nhất cho Khách hàng và lợi ích tốt nhất cho Nhân viên. Đảm bảo sự thỏa mãn của Khách hàng đối với chất lượng sản phẩm và dịch vụ do Công ty cung cấp. Đóng góp vào một Xã hội ổn định và một nền Kinh tế bền vững.

 

Triết lý Kinh doanh:

 

“Đoàn kết, hợp tác và cùng thành công”