Khách hàng: Công ty RK Engineering

Địa điểm: Khu CN Đình Vũ, Hải Phòng

Phạm vi công việc:

1. Tư vấn NDT bậc III

2. NDT (RT, UT, MT, PT)

3. Đào tạo kiểm tra trực quan (VT)

Khách hàng: Công ty Tamada Việt Nam

Địa điểm: Khu CN Đình Vũ, Hải Phòng

Phạm vi công việc:

1. Tư vấn NDT bậc III

2. NDT (RT, UT, MT, PT)

Khách hàng: Công ty CP Nồi hơi Việt Nam

Địa điểm: TT Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Phạm vi công việc:

1. Tư vấn NDT bậc III

2. NDT (RT, UT, MT, PT)

3. Đào tạo kiểm tra trực quan (VT)

Khách hàng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)

Địa điểm: TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phạm vi công việc:

1. Tư vấn NDT bậc III

2. NDT (RT, UT, MT, PT)

Khách hàng: Công ty Cổ phần LILAMA 10

Địa điểm: Kim Thành, Hải Dương

Phạm vi công việc:

1. Tư vấn NDT bậc III

2. NDT (RT, UT, MT, PT)

3. Đào tạo kiểm tra trực quan (VT)