Loại tàu: Tàu chở hàng rời

Khách hàng: Công ty Vận tải biển Vinalines

Thời gian thực hiện: Tháng 10/2016

Địa điểm: Trung quốc

Loại tàu: Tàu chở dầu

Khách hàng: Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO)

Thời gian thực hiện: Tháng 09/2016

Phạm vi công việc: UTM tôn tàu

Địa điểm: Trung Quốc

Loại tàu: Tàu chở dầu

Khách hàng: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

Thời gian thực hiện: Tháng 08-09/2016

Phạm vi công việc: UTM tôn tàu, PT chân vịt

Địa điểm: Nhà máy đóng tàu Nam Triệu - Hải Phòng

Loại tàu: Tàu chở hàng rời

Khách hàng: Công ty Vận tải biển Vinalines

Thời gian thực hiện: Tháng 03/2015

Địa điểm: UAE

Loại tàu: Tàu chở dầu

Khách hàng: Công ty TNHH MTV vận tải Biển Đông.

Thời gian thực hiện: 2016 

Phạm vi công việc: UTM tôn tàu

Địa điểm: DUBAI

Loại tàu: Tàu hàng khô

Khách hàng: Công ty TNHH vận tải biển Tân Bình

Thời gian thực hiện: Tháng 08-09/2016

Phạm vi công việc: UTM tôn tàu

Địa điểm: Việt Nam

Loại tàu: Tàu kéo/ cung ứng

Khách hàng: Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam

Thời gian thực hiện: Tháng 08-09/2016

Phạm vi công việc: UTM, UT, PT.

Địa điểm: Vung Tau Shipyard

 

Loại tàu: Tàu kéo/ cung ứng

Khách hàng: Công ty cổ phần đóng tàu và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu

Thời gian thực hiện: Tháng 08-09/2016

Phạm vi công việc: UTM, MT, PT, RT.

Địa điểm: Vung Tau Shipyard

Loại tàu: Tàu vận tải khí hóa lỏng

Khách hàng: Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí Quốc tế (Gasshipping)

Thời gian thực hiện: Tháng 08/2016

Phạm vi công việc: UTM điểm, UT, MT

Địa điểm: Vũng Tàu

Loại tàu: Tàu chở khí

Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt.

Thời gian thực hiện: Tháng 04/2015

Địa điểm: Công ty Đóng tàu Phà Rừng