Khách hàng: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỀU HÀNH THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ TRONG NƯỚC (PVEP POC)

Phạm vi công việc:

1. Cung cấp dịch vụ kiểm soát chất lượng QA/QC trong kì lên dock.

2. Khảo sát và kiểm tra hàng năm kết cấu bình bồn áp lực, đường ống.

3. Kiểm tra, làm sạch, thử áp bình bồn và các thiết bị áp lực.

4. Chống ăn mòn. 

Khách hàng: MODEC MANAGEMENT SERVICES PTE LTD

Phạm vi công việc:

1. Khảo sát đo độ dày và kiểm tra không phá hủy các kết cấu theo định kỳ 2, 3, 4  theo đăng kiểm ABS, DNV cho FPSO, FSO sử dụng phương pháp leo dây (Rope access).

2. Kiểm tra thiết bị nâng hạ.

3. Sửa chữa và thay thế các hệ thống ống, kết cấu bị hư hỏng.

4. Chế tạo bình nén khí và hệ thống thông gió trong buồng máy.

5. Chống ăn mòn.

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC

Phạm vi công việc:

1. Khảo sát đo độ dày tôn và kiểm tra không phá hủy các kết cấu heo định kỳ 2, 3,4 theo Đăng kiểm ABS, DNV cho FPSO, FSO sử dụng phương pháp leo dây (Rope access).

2. Giám sát sửa chữa.

3. Chống ăn mòn.

 

Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ – CÔNG TY DỊCH VỤ HÀNG HẢI DẦU KHÍ

Phạm vi công việc:

1. Đo độ dày tôn bằng phương pháp leo dây

2. Kiểm tra các thiết bị nâng hạ

3. Sửa chữa và thay thế các hệ thống ống, kết cấu bị hư hỏng.

4. Lập sơ đồ và thực hiện lắp đặt hệ thống nâng hạ cho việc thay thế sửa chữa lõi bơm, vỏ bơm, trục bơm.

Khách hàng: LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO

Phạm vi công việc:

1. Đo chiều dày các kết cấu theo định kỳ 4 của Đăng kiểm ABS cho tàu FPSO sử dụng phương pháp leo dây (Rope access).

2. Khảo sát kiểm tra hàng năm bình bồn, đường ống áp lực.

3. Sửa chữa két, hầm hàng.

4. Chống ăn mòn.

Khách hàng: CÔNG TY LIÊN DOANH ĐIỀU HÀNH CHUNG CỬU LONG ( CUU LONG JOC).

Phạm vi công việc: 

1. NDT cơ bản.

2. NDT công nghệ cao.

3. Đo chiều dày đường ống, kết cấu, bình bồn.

4. Kiểm tra ăn mòn dưới lớp bọc bảo ôn cho đường ống, bình bồn.

Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ DẦU KHÍ - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ (PVD INVEST).

Phạm vi công việc: Khảo sát kiểm tra hàng năm kết cấu thân giàn, bình bồn áp lực, đường ống, thiết bị nâng hạ sử dụng phương pháp leo dây (Rope access).

 

 

Khách hàng: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CP KHOAN & DỊCH VỤ DẦU KHÍ - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHOAN DẦU KHÍ (PVD INVEST).

Phạm vi công việc:  Khảo sát kiểm tra hàng năm kết cấu thượng tầng, thân giàn, chân giàn, bình bồn áp lực, đường ống, Riser, thiết bị nâng hạ sử dụng phương pháp leo dây (Rope access).

Khách hàng: TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ.

Phạm vi công việc: 

1. Lắp đặt hệ thống NDT Plug cho các hệ thống đường ống và bình bồn áp lực bọc cách nhiệt.

2. Đo độ dày các hệ thống đường ống, bình bồn áp lực.

Khách hàng: TỔNG CÔNG TY BẢO DƯỠNG - SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ.

Phạm vi công việc: Đo độ dày các hệ thống đường ống, bình bồn áp lực.